Manuele therapie

Veel mensen hebben er wel eens van gehoord, van manuele therapie en de term ‘kraken’ komt dan ook meestal wel bovendrijven, maar wat is manuele therapie nu eigenlijk precies en wanneer is een behandeling door een manueel therapeut zinvol?